Welkom op de website van het Vrouwennetwerk Oldenzaal

 

Onze vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de vrouw en het in stand houden van een breed netwerk voor haar leden door het organiseren van activiteiten op het gebied van educatie, ontspanning en creativiteit.

We kiezen geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthouden ons van partijpolitiek. Momenteel telt onze vereniging ruim 480 leden.

Naast maandelijkse lezingen over allerlei onderwerpen worden er een aantal keren per jaar excursies, uitstapjes of een workshop georganiseerd.

 

In het menu hiernaast vindt u ons jaarprogramma. Als u de onderstreepte activiteiten aanklikt, krijgt u meer informatie over die onderdelen.

Onze vereniging heeft verder verschillende clubs, waar veel van onze leden enthousiast aan deelnemen. Informatie over de clubs vindt u ook in het menu.

Naast de informatie op de website wordt 7 keer per jaar een maandbericht aan de leden toegezonden.

 

Wij hopen, dat u na het lezen van onze website enthousiast bent geworden en nodigen u graag uit een activiteit of een van onze clubs te bezoeken.

Voor meer informatie kunt u één van de bestuursleden bellen of het Contact formulier invullen.